ข้อมูลผู้อำนวยการสถานศึกษา

pp

 

ประวัติส่วนตัว

     นายอาณัชร์   ศรีทอง

     เกิดเดือนกันยายน ปี พ.ศ. ๒๕๐๕

     ภูมิลำเนา   อำเภอพิมาย   จังหวัดนคราชสีมา

     ตำแน่งปัจจุบัน

     ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก

     ประธานศูนย์เครือข่ายโรงเรียนที่ ๘ พิมาย

 

ประวัติการศึกษา

    สำเร็จการศึกษา

     ประถมศึกษา : โรงเรียนจารย์ตำรา อำเภอพิมาย
     มัธยมศึกษาตอนต้น : โรงเรียนพิมายวิทยา
     มัธยมศึกษาตอนปลาย : โรงเรียนพิมายวิทยา
     ปริญญาตรี : มหาวิทยาลัยศรีนรินทรวิโวฒ
     วิทยาเขตพลศึกษา วิชาเอก พลศึกษา
     วิชาโท สุขศึกษา
     ปริญญาโท : มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
     สาขาวิชา การบริหารการศึกษา

 

ประวัติการรับราชการ

     ปี ๒๕๒๙ : อาจารย์ ๑ ระดับ ๓ โรงเรียนบ้านโคกขาม
     (นาคพัฒนา) อำเภอพิมาย
     ปี ๒๕๔๑ : ผู้ช่วยผู้อำนวยกาโรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม
     อำเภอปากช่อง
     ปี ๒๕๔๖ : ครูใหญ่โรงเรียนบ้านนาดี อำเภอโนนแดง
     ปี ๒๕๔๗ : ผู้อำนวยการโรงเรียนนิคมสร้างตนเองพิมาย ๕
     ปี ๒๕๕๒ : ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านกล้วย อำเภอพิมาย
     ๒๒ ตุลาคม ๒๕๕๘ : ผู้อำนวยการโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

102852
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
86
50
384
102087
1423
2472
102852

Your IP: 54.160.153.233
Server Time: 2018-02-23 11:38:33