In order to view this object you need Flash Player 9+ support!

Get Adobe Flash player

Powered by RS Web Solutions

ประวัติโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก

ชื่อโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก  ที่ตั้ง บ้านหนองจิก  ตำบล โบสถ์ อำเภอ พิมาย  จังหวัดนคราชสีมา  สังกัด สพป.นครราชสีมา เขต ๗ โทร ๐๔๔-๙๖๕๐๕๓ โทรสาร ๐๔๔-๙๖๕๐๕๓

                  เปิดสอนระดับชั้น  ปฐมวัย  ถึงระดับชั้น มัธยมศึกษาปีที่ ๓  เนื้อที่  ๓๙ ไร่  - ตารางวา  เขตพื้นที่บริการ  บ้านหนองจิก หมู่ที่ ๖ ,๙ ,๑๐ , ๒๒

โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิก  เดิมชื่อโรงเรียนประชาบาลตำบลโบสถ์ ๒ ”  (วัดหนองจิก) ก่อตั้งขึ้น เมื่อวันที่  ๒๖  เมษายน  ๒๔๗๙ โดยอาศัยศาลาการเปรียญวัดบ้านหนองจิกเป็นสถานที่เรียน  เปิดทำการสอนตั้งแต่ ชั้นประถมปีที่ ๑ ถึง ชั้นประถมปีที่ ๔   นายสมร พิมพ์จันทร์  เป็นครูใหญ่คนแรกนายอุดม

อ่องแจ่ม  เป็นครูผู้สอน  มีนักเรียนชายหญิงทั้งหมด ๗๑  คน  ขณะนั้นมี   นายแสง  เจริญพันธ์   เป็นกำนันตำบลบ้านโบสถ์  ขุนเอก  สัตย์สุนทร เป็นนายอำเภอ และนายชัย  ปุกหุต เป็นศึกษาธิการอำเภอ 

                  เมื่อปี พ.ศ. ๒๔๙๘  นายแรม  พิณพิมาย  ซึ่งเป็นครูใหญ่ในขณะนั้น   พร้อมด้วยคณะครู

กรรมการศึกษา และประชาชนชาวบ้านหนองจิก  ได้ขอทุนจากนายเลื่อน  พงษ์โสภณ   จำนวน  ๒๐,๐๐๐  บาท  ต่อมาจึงได้จัดหาที่ดินและก่อสร้างอาคารรับรองชั่วคราวขึ้น    สถานที่ปัจจุบัน ได้ย้ายเด็กนักเรียน

เข้ามาเรียน  เมื่อวันที่ ๑๖ เมษายน  ๒๕๐๒  และตั้งชื่อใหม่ว่า  “ โรงเรียนบ้านหนองจิก ”          

                      ในระยะแรกเปิดสอนในระดับ ป..๔ และขยายถึง ป.ปลาย  ( ..เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๒   ต่อมาในปี พ..๒๕๒๑   เปิดสอนตามหลักสูตรประถมศึกษา  ๒๕๒๑  เมื่อปี พ.. ๒๕๒๒ ได้รับคัดเลือกเข้าโครงการโรงเรียนชุมชน  จึงได้ชื่อว่าโรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกและได้ใช้ชื่อนี้

มาจนถึงปัจจุบัน  ใช้อักษรย่อสถานศึกษา  “..”  

         ปัจจุบันเปิดทำการสอน ๓ ระดับ คือ  ระดับก่อนประถมศึกษา   ระดับประถมศึกษา  และระดับมัธยมศึกษาตอนต้น   มีนักเรียนทั้งสิ้น  ๔๓๖ คน  จัดการเรียนการสอนเป็น  ๒๐  ห้องเรียน  มีข้าราชการครูทั้งสิ้น  ๒๖  คน   ครูอัตราจ้าง  ๑  คน  เจ้าหน้าที่ธุรการ  ๑  คน  พี่เลี้ยงเด็กพิเศษ  ๑  คน พนักงานบริการ ๑ คน   มีอาคารเรียน  ๕ หลัง  อาคารชั่วคราว  ๑ หลัง  อาคารเอนกประสงค์ ๑  หลัง  โรงฝึกงาน    หลัง  หอประชุม  ๑ หลัง  บ้านพักครู    หลัง ส้วม  ๒๐ ที่   ที่เก็บน้ำฝน     ที่  โรงจอดรถยนต์  ๑  ที่  โรงจอดรถจักรยาน ๑ ที่ เสาธง   สนามกีฬา  รั้วถาวร    หอประชุม พระโพธิวรญาณ”  โดย พระโพธิวรญาณ    

 

ปัจจุบัน ปี พ.. ๒๕๕๘  นายอาณัชร์   ศรีทอง   เป็นผู้อำนวยการสถานศึกษา

 

 

 

 

ผู้อำนวยการสถานศึกษา

pp
นายอาณัชร์  ศรีทอง

จำนวนผู้เข้าชมเว็บไซต์

102846
วันนี้
เมื่อวานนี้
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวม
80
50
378
102087
1417
2472
102846

Your IP: 54.160.153.233
Server Time: 2018-02-23 11:38:04